Danh sách các giao dịch chưa thành công

(Trong trường hợp giao dịch chưa được gạch nợ thí sinh vui lòng liên hệ phòng tài chính kế toán để được xử lý!)
Hotline: 0243.933.0240