NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NĂM 2024

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 27/05/2024 - 30/06/2024 (Vui lòng theo dõi tại trang https://tuyensinh.hup.edu.vn)


  • (1) Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng phương thức 1 - hạn nộp đến hết ngày 30/06/2024.
  • (2) Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức 2A, phương thức 2B - hạn nộp đến hết ngày 15/06/2024.
  • (3) Thí sinh tự do (tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước) có đăng ký xét tuyển phương thức 3, phương thức 4 ngành Dược học, Hóa dược - hạn nộp đến hết ngày 15/06/2024.
  • (4) Thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện cộng điểm khuyến khích theo giải học sinh giỏi cấp tỉnh và/ hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế - hạn nộp đến hết ngày 15/06/2024.

Danh mục các ngành/nhóm ngành xét tuyển

TT Mã ngành Ngành học Tổ hợp môn
1 7720201 Dược học Toán, Vật lý, Hóa học
2 7720203 Hóa dược Toán, Vật lý, Hóa học
3 7440112 Hóa học Toán, Vật lý, Hóa học
4 7420201 Công nghệ sinh học Toán, Hóa học, Sinh học

Kiểm tra danh sách giao dịch chưa thành công (bấm vào đây)